Mieke Kluiver: verhalen die staan als een huis

Mensen met fantastische idealen en tegelijk gevaarlijk dogmatisch

Ik heb tot nu twee verhalen in je boek gelezen. Die staan als een huis. Psychologisch echt interessant. Het eerste verhaal (Op campagne) over ijdelheid en zelfvoldaanheid aan de ene kant en verregaande afhankelijkheid aan de andere kant en je volkomen laten bedisselen door een vrouw: heel herkenbaar. En dan het tweede (De sprong in het diepe). Hoe vaak kom ik dat niet tegen. Mensen met de meest fantastische idealen die daarin soms zo gevaarlijk dogmatisch zijn dat ze aan de ene kant strijden voor onderdrukte volkeren en dieren en aan de andere kant zo een brute moord plegen. En …nog te begrijpen ook, als ze zoveel drank op hebben!
De twee verhalen zijn krachtig en informatief over de wereld waarin je wellicht veel heb verkeerd of veel vanaf weet. Ik vind het erg leuk om ze te lezen en heb het idee dat je echt veel talent hebt . Onder andere de beschrijving van dat laadgedeelte van de boot in het tweede verhaal vind ik erg mooi. Een enkele keer vind ik een beeld of woord wat tenenkrommend en zit ik als een juf daar een potloodaantekening bij te maken. Mij verschafte je in elk geval plezier met deze korte verhalen.